کسب رتبه اول دانشگاه های استان فارس بر اساس نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۴

۰۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۳۸
تعداد بازدید:۴۲۲۶
کسب رتبه اول دانشگاه های استان فارس بر اساس نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۴

کسب رتبه اول دانشگاه های استان فارس بر اساس نظام رتبه بندی تایمز 2024