دستاوردی بزرگ و ارزشمند برای دانشگاه صنعتی شیراز

*کسب مقام سوم بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی توسط دانشجوی دکتری دانشگاه، شهریار زارع، بابت طرح "نوسانگر ترمواکوستیک بر پایه سیکل استرلینگ" تحت راهنمایی دکتر توکل پور در دانشکده مهندسی مکانیک*
۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۷ کد : ۲۲۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۲۰۶
دستاوردی بزرگ و ارزشمند برای دانشگاه صنعتی شیراز عرض تبریک خدمت همه همکاران به خصوص دکتر توکل پور و دانشکده مهندسی مکانیک *کسب مقام سوم بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی توسط دانشجوی دکتری دانشگاه، شهریار زارع، بابت طرح "نوسانگر ترمواکوستیک بر پایه سیکل استرلینگ" تحت راهنمایی دکتر توکل پور در دانشکده مهندسی مکانیک*
دستاوردی بزرگ و ارزشمند برای دانشگاه صنعتی شیراز

دستاوردی بزرگ و ارزشمند برای دانشگاه صنعتی شیراز
عرض تبریک خدمت همه همکاران به خصوص دکتر توکل پور و دانشکده مهندسی مکانیک
*کسب مقام سوم  بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی توسط دانشجوی دکتری دانشگاه، شهریار زارع، بابت طرح "نوسانگر ترمواکوستیک بر پایه سیکل استرلینگ" تحت راهنمایی دکتر توکل پور در دانشکده مهندسی مکانیک*


لینک دانلود فایل

( ۴ )

نظر شما :